تسلیت به بازماندگان این دختر معسوم(سیران یگانه،دانش اموز دبستان انقلاب شین اباد پیرانشهر)که در اثر اتش سوزی در کلاس درس ،دچار اتش سوزی شده بود....