X
تبلیغات
زولا

   ناوی چیا(نام کوه)    شوین(محل کوه)  به رزایی(ارتفاع)به متر
که له که جار(کلکجار)حه وتاش              2798
زاغهده وسینه              2748
وه زه نیگرده نه خان              2694
مه مه ل خانگرده نه خان              2648
گرده کوقول قوله              2640
نه که روزپیر هومه ران              2640
به رانانباینجان              2640
ده روازهنه نور              2637
سه رتونساوان              2622
کوته رشسی کوچکه              2592
بابوسبانه              2380
قه لا ر شره شه قه لات              2367
ئاربابابانه              2220
دوزینبانه              2122
کلیله چه وتبنه خوی                  -
حوجره ی فه قی یانبرویش کانی                  -
په ره زالهه رمی دول                  -
نه زه ربویه نی خوا رو                  -